Депозит Токуда Бизнес Инвест

Токуда Бизнес Инвест е депозит за юридически лица с възможност за довнасяне като лихвата се изплаща на падеж.

Условия

Висока доходност

Възможност за довнасяне

Автоматично продължаване