Депозит Токуда Инвест

Срочен депозит в левове (BGN), евро (EUR) и щатски долари (USD) със срокове от 18 до 36 месеца.

Условия

Висока доходност

Възможност за довнасяне

Автоматично продължаване