Кредит "Ритъмът на твоето бъдеще"

Ако имате високи доходи и добра кредитна история – кандидатствайте за ипотечен кредит с ниска лихва "Ритъмът на твоето бъдеще" .

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 60% от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 20 години

Предимства

 • Нисък лихвен процент, който е фиксиран за първите 6 месеца от срока на кредита, при финансиране до 60% от стойността на имота, предмет на обезпечение и променлив лихвен процент, базиран на пазарен индекс ОЛП/3М EURIBOR + фиксирана надбавка за остатъка от периода
 • Нисък лихвен процент за целия срок на кредита базиран на пазарен индекс ОЛП/3М EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни вноски или равни вноски по главница.
 • Кредит без изискване за сключване и поддържане на застраховка „Живот“, „Злополука“ или застраховка на кредитни вноски. Имуществената застраховка може да бъде сключена при избран от кредитополучателя застраховател, приемлив за Банката.
 • Без такса за изготвяне на проект на нотариален акт (0,00 лв.)

Изисквания

 • Физически лица, които кандидатстват за нов ипотечен кредит в Токуда Банк АД за:
 • Закупуване на завършен (с Акт 16) жилищен имот 

           ИЛИ

 • За рефинансиране на текущи ипотечни кредити към други финансови институции с амортизация минимум 24 месеца.
 • За клиенти със задължителен превод на възнаграждение/друго релевантно в Токуда Банк АД.
 • Трудов стаж на Кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи в България, които могат да бъдат доказани.
 • Български граждани на възраст при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Редовно обслужване на настоящи кредити.
 • Ипотека на приемлив за Банката недвижим жилищен имот - монолитно строителство, находящ се в областен град на Република България, за който има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16) и който е застрахован в полза на Токуда Банк.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като обезпечение.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител. Разходите за оценката на имота са за сметка на Кредитоискателя.
 • Декларация/уведомление по образец на банката.
 • Искане за кредит - по образец на банката.