Юрисконсулт в отдел „Съдебни вземания“, гр. София

 • Валидна от 01 август 2019
 • Валидна до 01 септември 2019
 • Структурно звено: Правно
 • Град: София

Токуда банк АД е малка, динамична организация, предоставяща банкови решения, както за малки и средни предприятия, така и за индивидуални клиенти. Ние сме екип, работещ за постигане на резултати и подпомагане на нашите клиенти да достигнат своите финансови цели. Стремежът ни е да имаме позитивно влияние върху бизнес средата в страната, привличайки най-добрите таланти на трудовия пазар.

Присъединете се към нашия изключителен екип!

Отговорности

 • Извършва всички необходими действия по събиране и управление на портфейл от проблемни кредити.
 • Изготвя планове за действия по съдебно и извънсъдебно събиране на проблемни експозици.
 • Извършва действия, свързани с правното осигуряване за събиране на вземанията - подготовка, връчване и подписване на необходимите документи по необслужвани кредити (споразумения, анекси, покани за доброволно изпълнение до длъжници и поръчители, уведомления по Закона за особените залози и други).
 • Извършва юридически действия и процедури във връзка със събиране вземанията на Банката, изготвя искови молби, заявления за издаване на изпълнителни листове, завежда изпълнителни дела срещу длъжници на банката и други
 • Следи за всички законоустановени срокове във връзка с предприетите действия от Банката.
 • Защитава интересите на Банката и извършва процесуално представителство в съдебни производства.

Изисквания

 • Образование – Висше образование - Право
 • Професионален опит: минимум две години трудов/юридически стаж на сходна позиция
 • Теоретични и практически познания в областта на изпълнението по ГПК, Търговския закон и Закона за особените залози
 • Много добри комуникационни способности и умения за работа в екип
 • Способност за взимане на решения под напрежение, спазване на срокове и поемане на отговорност
 • Владеенето на английски език в степен за подготовка на писмени материали ще се счита за предимство

Ние предлагаме

 • Възможност за професионална изява и развитие
 • Работа в предизвикателна и динамична среда
 • Конкурентно и мотивиращо заплащане
 • Отлични условия на труд

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана.