Депозит Токуда Бизнес Класик

Токуда Бизнес Класик е депозит за юридически лица с лихвен процент, който предлага гъвкави условия за изплащане на лихвата. По желание на клиента лихвата се капитализира или се изплаща по посочена в Банката разплащателна сметка. 

Условия

Доходност

Автоматично подновяване

Сигурност