Управление

Анна Цанкова-Бонева

Анна Цанкова-Бонева

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор


Анна Цанкова-Бонева е изпълнителен директор и член на УС на Токуда Банк от края на 2016 г. 

Преди да се присъедини към екипа на Токуда Банк тя е била ръководител на отдел "Пазари и ликвидност" на Българо-американска кредитна банка. Там, в продължение на над 16 години, отговаря за управлението на ликвидността и паричните наличности на банката, операциите на междубанковия паричен и валутен пазар, прогнозиране на парични потоци, както и операциите по привличане на средства.

Преди това тя е заемала различни длъжности в отдела за валутни операции на БНБ. Има опит и в областта на недвижимите имоти. Член е на Българска дилърска асоциация.
 

Тодорина Докторова

Тодорина Докторова

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор 


 

Тодорина Докторова е член на УС с ресор Фирмено кредитиране. Тя заема и длъжността ръководител Управление „Корпоративно банкиране“ във финансовата институция.

Притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университета по национално и световно стопанство, София.

Започва професионалната си кариера като експерт в отдел „Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници“ в Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Има 17-годишен опит в областта на фирменото кредитиране, била и управляващ директор на „Регионален фонд за градско развитие” АД.

Димитър Вучев

Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор


Г-н Вучев познава добре работата на банката. В периода 2012 – 2019 г. той беше член на Надзорния съвет на Токуда Банк АД.

Преди да се присъедини към Токуда Банк, Димитър Вучев е бил член на УС на Българо-американската кредитна банка в продължение на 15 години и изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка, където заема тази длъжност повече от 12 години.

Професионалната си кариера започва като специалист. Практикува във финансовата сфера, бил е главен специалист инвестиции в Българо – Американски Инвестиционен Фонд.

Притежава богат опит в български и международни компании на ръководни позиции.

Савка Йондова

Савка Йондова

Член на Управителния съвет и изпълнителен директор


Савка Йондова е Изпълнителен директор и член на УС на Токуда Банк от януари 2021 г.

Г-жа Йондова работи в Банката от ноември 2013, като е заемала позициите Старши вътрешен одитор и Ръководител Вътрешен одит.

Тя притежава дългогодишен банков опит. Започнала е професионалната си кариера през 1996 като специалист в Райфайзенбанк България, където е работила в отдел Счетоводство и финансов контрол и отдел Документарни операции. Преди да се присъедини към Токуда Банк е била част от екипа на служба Вътрешен одит на Българо-американска кредитна банка.

Притежава магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Университета по национално и световно стопанство, София и професионални сертификати CIA (Certified Internal Auditor) и CRMA (Certification in Risk Management Assurance) от Института на Вътрешните одитори, САЩ.


 

Артър Стърн

Председател и член на Надзорния съвет

Томас Хигинс

Член на Надзорния съвет

Крис Матлън

Член на Надзорния съвет