Референтни лихвени индекси

Пазарни лихвени индекси

Стойности на референтните лихвени проценти

Във връзка с Методиката на Токуда Банк АД за определяне на референтните лихвени проценти, използвани при потребителски кредити и при кредити за недвижими имоти на потребители в левове и валута

В сила за едномесечен период ОЛП Дата на индекса
1 2 3
01.07.2018 - 31.07.2018 0,00 01.07.2018
01.08.2018 - 31.08.2018 0,00 01.08.2018
01.09.2018 - 30.09.2018 0,00 01.09.2018
01.10.2018 - 31.10.2018 0,00 01.10.2018
01.11.2018 - 30.11.2018 0,00 01.11.2018
01.12.2018 - 31.12.2018 0,00 01.12.2018
01.02.2019 - 28.02.2019 0,00 01.02.2019
01.03.2019 - 31.03.2019 0,00 01.03.2019
01.04.2019 - 30.04.2019 0,00 01.04.2019
01.05.2019 - 31.05.2019 0,00 01.05.2019
01.06.2019 - 30.06.2019  0,00  01.06.2019
01.07.2019 - 31.07.2019  0,00  01.07.2019
01.08.2019 - 31.08.2019  0,00  01.08.2019
01.09.2019 - 30.09. 2019 0,00 01.09.2019
01.10.2019 - 31.10.2019 0,00 01.10.2019
01.11.2019 - 30.11.2019 0,00 01.11.2019
01.12.2019 - 31.12.2019 0,00

01.12.2019

01.01.2020 - 31.01.2020 0,00 01.01.2020
01.02.2020 - 29.02.2020 0,00 01.02.2020
01.03.2020 - 31.03.2020 0,00 01.03.2020
01.04.2020 - 30.04.2020 0,00 01.04.2020
01.05.2020 - 31.05.2020 0,00 01.05.2020
01.06.2020 - 30.06.2020 0,00 01.06.2020
01.07.2020 - 31.07.2020 0,00 01.07.2020
01.08.2020 - 31.08.2020 0,00 01.08.2020
01.09.2020 - 30.09.2020 0,00 01.09.2020
01.10.2020 - 31.10.2020 0,00 01.10.2020
01.11.2020 - 30.11.2020 0,00 01.11.2020
01.12.2020 - 31.12.2020 0,00 01.12.2020
01.01.2021 - 31.01.2021 0,00 01.01.2021
01.02.2021 - 28.02.2021 0,00 01.02.2021
01.03.2021 - 31.03.2021  0,00 01.03.2021
01.04.2021 - 30.04.2021 0,00 01.04.2021
01.05.2021 - 31.05.2021 0,00 01.05.2021
01.06.2021 - 30.06.2021 0,00 01.06.2021
01.07.2021 - 31.07.2021 0,00 01.07.2021
01.08.2021 - 31.08.2021 0,00 01.08.2021
01.09.2021 - 30.09.2021 0,00 01.09.2021
01.10.2021 - 31.10.2021 0,00 01.10.2021
01.11.2021 - 30.11.2021 0,00 01.11.2021
01.12.2021 - 31.12.2021 0,00 01.12.2021
01.01.2022 - 31.01.2022 0,00 01.01.2022
01.02.2022 - 28.02.2022 0,00 01.02.2022
01.03.2022 - 31.03.2022 0,00 01.03.2022
01.04.2022 - 30.04.2022 0,00 01.04.2022
01.05.2022 - 31.05.2022 0,00 01.05.2022
01.06.2022 - 30.06.2022 0,00 01.06.2022
01.07.2022 - 31.07.2022 0,00 01.07.2022
01.08.2022 - 31.08.2022 0,00 01.08.2022
01.09.2022 - 30.09.2022 0,00 01.09.2022
01.10.2022 - 31.10.2022 0,49 01.10.2022
01.11.2022 - 30.11.2022 0,59 01.11.2022
01.12.2022 - 31.12.2022 1,30 01.12.2022
01.01.2023 - 31.01.2023 1,42 01.01.2023
01.02.2023 - 28.02.2023 1,82 01.02.2023
01.03.2023 - 31.03.2023 2,17 01.03.2023
01.04.2023 - 30.04.2023 2,47 01.04.2023
01.05.2023 - 31.05.2023 2,77 01.05.2023
01.06.2023 - 30.06.2023 2,96 01.06.2023
01.07.2023 - 31.07.2023 3,12 01.07.2023
01.08.2023 - 31.08.2023 3,29 01.08.2023
01.09.2023 - 30.09.2023 3,53 01.09.2023
01.10.2023 - 31.10.2023 3,64 01.10.2023
01.11.2023 - 30.11.2023 3.79 01.11.2023
01.12.2023 - 31.12.2023 3.80 1.12.2023
01.01.2024 – 31.01.2024 3.79 01.01.2024
01.02.2024 - 29.02.2024 3.79 01.02.2024
01.03.2024 – 31.03.2024 3.80 01.03.2024
01.04.2024 – 30.04.2024 3.79 01.04.2024
01.05.2024 – 31.05.2024 3.78 01.05.2024
01.06.2024 – 30.06.2024 3.78 01.06.2024
01.07.2024 – 31.07.2024 3.63 01.07.2024


 

В сила за тримесечен период Тримесечен EURIBOR Дата на индекса
1 2 3
23.07.14 г. – 19.10.14 г. 0,201 17.07.2014г.
20.10.14 г. – 19.01.15 г. 0,081 16.10.2014г.
20.01.15 г. – 19.04.15 г. 0,060 16.01.2015г.
20.04.15 г. – 19.07.15 г. 0,002 16.04.2015г.
20.07.15 г. – 19.10.15 г. -0,019 16.07.2015г.
20.10.15 г. – 19.01.16 г. -0,051 16.10.2015г.
20.01.16 г. – 19.04.16 г. -0,142 18.01.2016г.
20.04.16 г. – 19.07.16 г. -0,249 18.04.2016г.*
20.07.16 г. – 19.10.16 г. -0,295 18.07.2016г.*
20.10.16 г. – 19.01.17 г. -0,312 18.10.2016г.*
20.01.17 г. – 19.04.17 г. -0,329 18.01.2017г.*
20.04.17 г. – 19.07.17 г. -0,331 18.04.2017г.*
20.07.17 г. – 19.10.17 г. -0,331 18.07.2017г.*
20.10.17 г. – 19.01.18 г. -0,329 18.10.2017г.*
20.01.18 г. – 19.04.18 г. -0,328 18.01.2018г.*
20.04.18 г. – 19.07.18 г. -0,328 18.04.2018г.*
20.07.18 г. – 19.10.18 г. -0.321 18.07.2018г.*
20.10.18 г. – 19.01.19 г. -0,317 18.10.2018 г.*
20.01.19 г. – 19.04.19 г. -0,308 18.01.2019 г.*
20.04.19 г. – 19.07.19 г. -0,311 18.04.2019 г.*
20.07.19 г. – 19.10.19 г. -0,370 18.07.2019 г.*
20.10.19 г. – 19.01.20 г. -0,410

17.10.2019 г.*

20.01.20 г. – 19.04.20 г. -0,393

16.01.2020 г.*

20.04.20 г. – 19.07.20 г. -0,224

16.04.2020 г.*

20.07.2020 г. – 19.10.2020 г. -0,449 16.07.2020 г.*
20.10.2020 г. – 19.01.2021 г. -0,509 16.10.2020 г.*
20.01.2021 г. - 19.04.2021 г. -0,553 18.01.2021 г.*
20.04.2021 г. - 19.07.2021 г. -0,538 16.04.2021 г.*
20.07.2021 г. - 19.10.2021 г. -0,548 16.07.2021 г.*
20.10.2021 г. - 19.01.2022 г. -0,548 18.10.2021 г.*
20.01.2022 г. - 19.04.2022 г. -0,558 18.01.2022 г.*
20.04.2022 г. - 19.07.2022 г. -0,452 14.04.2022 г.*
20.07.2022 г. - 19.10.2022 г. 0,047 18.07.2022 г.
20.10.2022 г. - 19.01.2023 г. 1,456 18.10.2022 г.
20.01.2023 г. - 19.04.2023 г. 2,342 18.01.2023 г.
20.04.2023 г. - 19.07.2023 г. 3,200 18.04.2023 г.
20.07.2023 г. - 19.10.2023 г. 3,705 18.07.2023 г.
20.10.2023 г. -19.01.2024 г. 3,993 18.10.2023 г.
20.01.2024 г. - 19.04.2024 г.  3.970 18.01.2024 г.
20.04.2024 г. - 19.07.2024 г. 3.897 18.04.2024 г.
20.07.2024 г. - 19.10.2024 г. 3.688 18.07.2024 г.

 

Дата на индекса за тримесечен EURIBOR - /два работни дни преди всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври в съответствие с Методиката на банката/

* За кредити в евро, сключени след 11.04.2016 г, в случаите на отрицателна стойност на лихвения индекс тримесечен EURIBOR, същата се приема за стойност 0% (нула процента).


В сила за тримесечен период

Тримесечен  SOFIBOR

Дата на индекса

1

2

4

23.07.14г.-19.10.14г.

0,748

17.07.2014г.

20.10.14г.-19.01.15г.

0,694

16.10.2014г.

20.01.15г.-19.04.15г.

0,659

16.01.2015г.

20.04.15г.-19.07.15г.

0,566

16.04.2015г.

20.07.15г.-19.10.15г.

0,517

16.07.2015г.

20.10.15г.-19.01.16г.

0,509

16.10.2015г.

20.01.16г.-19.04.16г.

0,267

18.01.2016г.

20.04.16г.-19.07.16г.

0,129

18.04.2016г.*

20.07.16г.-19.10.16г.

0,121

18.07.2016г.*

20.10.16г.- 19.01.17г.

0,140

18.10.2016г.*

20.01.17г.- 19.04.17г.

0,123

18.01.2017г.*

20.04.17г.- 19.07.17г.

0,122

18.04.2017г.*

20.07.17г.- 19.10.17г.

0,098

18.07.2017г.*

20.10.17г.- 19.01.18г.

0,048

18.10.2017г.*

20.01.18г.-19.04.18г.

0,010

18.01.2018г.*

20.04.18г.- 19.07.18г.

-0,005

18.04.2018г.*

Дата на индекса /два работни дни преди всяко 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври в съответствие с Методиката/

* За кредити в лева, сключени след 23.07.2014 г, в случаите на отрицателна стойност на лихвения индекс тримесечен SOFIBOR, същата се приема за стойност 0% (нула процента). 

В сила за период ОЛП Лихвен процент Едномесечният LIBOR за USD
1 2 3 4
01.07.14г.- 31.12.14г. 0,03000 0,15000 0,15520

ОЛП /основен лихвен процент/, обявяван от БНБ, в сила от 01.01. и 01.07.

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране, в сила от 01.01. и 01.07./за задължения в евро/

Едномесечен LIBOR за USD, в сила от 01.01. и 01.07.

 В сила за период ОЛП
01.01.2016г. – 30.06.2016г. 0,01%
01.07.2016г. - 31.12.2016г. 0,00

ОЛП /основен лихвен процент/, обявяван от БНБ, в сила от 01.01. и 01.07.