Кредити

Индивидуални кредитни решения, съобразени с потребностите и спецификата на всеки клиент.

Параметрите по всяка конкретна сделка се договарят с всеки отделен кредитополучател, като банката предлага бързина и комплексно обслужване.

Изчислете вашия кредит

Потребителски кредити

Потребителски кредит срещу депозит

Кредит срещу депозит

Кредит предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат кредит срещу залог на депозит или част от него.

Виж повече

Студентски кредит

Ако сте студент в Американски университет в България или в ARC Академия или сте стипендиант по прогарама Фулбрайт или сте член на Олимпийски отбор по природни науки, кандидатствайте за студентски кредит „Твоето Бъдеще в България“, останете да работите в България и можете да се възползвате от финансова подкрепа от Фондация „Америка за България“.

Виж повече

Ипотечни кредити

Ипотечен кредит "Дом в строеж"

Дом в строеж

Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от банката.

Виж повече

Овърдрафт

Разплащателна сметка за пенсионери с банкова карта

Овърдрафт за пенсионери

Предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат револвиращ кредит срещу залог на депозит или част от него.

Виж повече