Кредити

Индивидуални кредитни решения, съобразени с потребностите и спецификата на всеки клиент.

Параметрите по всяка конкретна сделка се договарят с всеки отделен кредитополучател, като банката предлага бързина и комплексно обслужване.

Изчислете вашия кредит

Потребителски кредити

Кредит срещу депозит

Кредит предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат кредит срещу залог на депозит или част от него.

Виж повече

Ипотечни кредити

Дом в строеж

Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, чието строителство не е завършено и е финансирано от банката.

Виж повече

Овърдрафт

Овърдрафт за пенсионери

Предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат револвиращ кредит срещу залог на депозит или част от него.

Виж повече