Потребителски кредит срещу депозит

Потребителски  кредит, предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат кредит срещу залог на депозит или част от него.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 90% от депозита

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 3 години

Предимства

 • Прозрачно ценообразуване - Фиксирана лихва, която се формира от размера на лихвата по депозита към датата на сключване на договора за кредит + надбавка от 2.5 п.п. годишно
 • Продажба на чист продукт - без съпътстващи продажби на пакети от допълнителни услуги, които са свързани с допълнителни ежемесечни разходи.
 • Възможност за гратисен период по главница.
 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни или намаляващи вноски.
 • Ясно дефиниране на компонентите, включени в ГПР по кредита.
 • Кредит без такса за кандидатстване.
 • Кредит без такса за предсрочно погасяване.

Изисквания

 • Кредитоискателят да е дееспособно местно физическо лице, на възраст 18 и повече години.
 • Кредитоискателят да е редовен платец по настоящите си кредити.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Документ за самоличност.
 • Искане за кредит, по образец на банката.
 • Договор за депозит/и, обезпечение по кредита.
 • Декларация за свързаност, по образец на банката.