Предстоящи промени по тарифи и общи условия

 • предстои
 • 28.03.2024
 • в сила от 29.05.2024
 • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица от 29.05.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.05.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги чрез използване на карти.

 • предстои
 • 22.02.2024
 • в сила от 23.04.2024
 • Общи условия

Нови Общи условия за платежни услуги от 23.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.04.2024 г. Банката ще прилага нови Общи условия за платежни услуги.

 • 01.02.2024
 • в сила от 01.04.2024
 • Тарифа

Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 01.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2024 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 13.07.2023
 • в сила от 13.09.2023
 • Тарифа

Нова тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 13.09.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 13.09.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 28.04.2023
 • в сила от 28.06.2023
 • Тарифа

Тарифа за физически лица в сила от 28.06.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уедомяваме Ви, че считано от 28.06.2023 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 13.04.2023
 • в сила от 18.04.2023
 • Лихвен бюлетин

Нов лихвен бюлетин в сила от 18.04.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.04.2023 г. Банката ще прилага нов Лихвен бюлетин.

 • 04.01.2022
 • в сила от 04.01.2022
 • Общи условия

Уведомление за промени в Общите условия за издаване и ползване на карти

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АД прие изменения в Общите условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни услуги и технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в Интернет.

Измененията в ...

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 2 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Приложение 1 към Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 16.12.2020
 • в сила от 20.01.2021
 • Общи условия

Нови Общи условия за сделки с финансови инструменти приложими към договорите с клиенти на Токуда Банк АД като ИП

Считано от 20.01.2021 г. Банката ще прилага нови Общи условия за сделки с финансови инструменти.

 • 15.10.2020
 • в сила от 15.12.2020
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 15.12.2020 г

Уведомяваме Ви, че считано от 15.12.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 02.10.2020
 • в сила от 02.10.2020
 • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Считано от 02.10.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

 • 30.07.2020
 • в сила от 01.10.2020
 • Общи условия

Нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ТОКУДА БАНКАД прие нови Общи условия за издаване и ползване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти. Основната част от нововъведенията е свързана с осигуряването на допълнителни технологични възможности за защита при извършване на плащания с банкови карти в интернет.

Новите Общи условия ще влязат ...

 • 29.05.2020
 • в сила от 03.08.2020
 • Тарифа

Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.06.2020 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица и Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци. Считано от 03.08.2020г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица .

 • 10.12.2019
 • в сила от 15.12.2019
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 15.12.2019г

Уведомяваме ви, че считано от 15.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 04.11.2019
 • в сила от 04.11.2019
 • Тарифа

Нова тарифа за физически лица, в сила от 04.11.2019 г.

Уведомяваме ви, че считано от 04.11.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 18.10.2019
 • в сила от 18.12.2019
 • Тарифа

Считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уведомяваме ви, че считано от 18.12.2019 г. Банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

 • 09.09.2019
 • в сила от 09.09.2019
 • Тарифа

Нови тарифи за физически лица, в сила от 09.09.2019 г.

Уведомяваме ви, че считано от 09.09.2019 г. банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица. 

 • 04.07.2019
 • в сила от 04.09.2019
 • Тарифа

Считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 04.09.2019г. Банката ще прилага Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.

ТОКУДА БАНК АД

 • 10.01.2019
 • в сила от 11.02.2019
 • Тарифа

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за таксите и комисионите на „Токуда Банк“ АД за физически лица

Промени в Раздел „Операции с финансови инструменти“ от Тарифата за физически лица

покажи още 13 от 13