Новини

Продукти и услуги, Финанси

Оповестяване по отношение на Регл(ЕС)2017/575 и Регл(ЕС)2017/576 за 1-во тримесечие на 2021г.

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 за първо тримесечие на 2021г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2021 година
Отчетен период: 01.01.2021 – 31.03.2021г. 

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС...

Прочети повече…
Офиси и банкомати

Работно време през предстоящите почивни дни и график за приемане на преводи

Всички входящи преводи, получени в Банката през почивните дни, ще бъдат обработени на първия работен ден с вальор, в който сметката на Банката е била заверена.

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за обработване на превод

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви за вальорите, които ще се прилагат за изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени в периода 02 Април 2021 г.05 Април 2021 г.:

- 02 Април 2021 – неработен ден за EUR, GBP, CHF, USD и JPY.

Всички валутни преводи, депозирани на 02 април 2021, ще се изпълн...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Информация съгласно чл.3 от Регламент ЕС 2017/576 за 2020 година

Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 Токуда Банк, в качеството си на инвестиционен посредник, ежегодно публикува информация във връзка с водещите места за изпълнение на клиентски нареждания, както и обобщен анализ за качеството на изпълнение на клиентските нареждания.

Прочети повече…
Финанси

Oповестяване по отношение на Регл(ЕС) 2017/575 и Регл (ЕС) 2017/576 на четвърто тримесечие на 2020г.

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 на четвърто тримесечие на 2020г. относно сделки с финансови инструменти

Отчет: 2020 година

Отчетен период: 01.10.2020 – 31.12.2020г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (...

Прочети повече…
Събития

Общи условия за участие в игри, провеждани на Facebook страницата на Токуда Банк АД

Общи условия за участие в игри, провеждани на Facebook страницата на Токуда Банк АД

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма и уреждат взаимоотношенията, които възникват между Токуда Банк АД (наричано за краткост „Компанията”) и физи...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за извършване на преводи към Обединените Арабски Емирства

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания от Централната банка на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ, трябва да съдържат 3-буквен код, посочващ предназначението на плащането.

3-буквения код следва да е обвързан с информацията...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Уведомление за промени във връзка валутни преводи за/от Обединеното кралство

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство (Великобритания и Северна Ирландия) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Поради тази причина всички плащания къ...

Прочети повече…
Продукти и услуги

Старт на обновеното интернет банкиране

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви представим новата платформа за онлайн банкиране на Токуда банк, която ще бъде достъпна за всички (настоящи и бъдещи) клиенти на
Банката от 11.01.2021г. 

Настоящите потребители на онлайн банкирането ще имат възможността да се възползват от новата платф...

Прочети повече…
Офиси и банкомати

Работно време във връзка с предстоящите почивни дни и уведомление за обработване на превод

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с предстоящите празнични дни, всички офиси на Токуда Банк АД няма да работят в следните дни:

- от 24.12.2020г. до 28.12.2020г., включително;

- на 01.01.2021г.

С оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, моля да имате предвид, че на 31.12....

Прочети повече…
Продукти и услуги

Токуда Банк стартира обновено онлайн банкиране

Очаквайте новата платформа за онлайн банкиране на Токуда Банк, която отговаря на високи изисквания за по-лесно, по-бързо и по-сигурно обслужване. Новият дизайн е интуитивен и се адаптира към различни видове устройства.

Прочети повече…
Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете
Продукти и услуги, Финанси

Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете

Токуда Банк АД и Фонд мениджър на финансови инструменти в България подписаха споразумение за портфейлна гаранция, целяща да подкрепи ликвидността на малките и средни бизнеси. Споразумението е част от мерките в отговор на ефектите върху икономиката, причинени от пандемията от COVID-19.

Прочети повече…
Офиси и банкомати

Празничен и неприсъствен ден на територията на община Добрич - 25.09.2020 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно Протокол № 11 от заседание на Общински съвет град Добрич относно обявяване на 25 септември 2020 г. (петък) за празничен и неприсъствен ден на територията на община Добрич, офисът на банката няма да работи.

Прочети повече…
Финанси

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване,

Прочети повече…
Финанси, Сигурност

Ръководство за регистрация на статична 3DS парола за сигурни плащания с карти

На 06/08/2020 стартира новата 3DS услуга, всеки картодържател, които има активна дебитна/кредитна карта, издадена от Токуда Банк и валиден телефонен номер, регистриран в банката, ще получи СМС с временна статична 3DS парола. 

Прочети повече…