Депозити

Вложете свободните си парични средства в левове или чужда валута с откриване на депозит в Токуда Банк. Получавате гъвкави условия, доходност и разнообразни срокове.

Влоговете са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Депозит Токуда Класик

Депозитен продукт за срок от 3, 6, 12, 18, 24 и 36 месеца в левове (BGN), евро (EUR), щатски долари (USD), британски паунди (GBP) или швейцарски франкове (CHF).

Виж повече