Овърдрафт Трета възможност за пенсионери

Овърдрафт „Трета възможност“ е предназначен специално за пенсионери, които получават своята пенсия по разплащателна сметка, открита в банката.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До една месечна пожизнена пенсия

Валута

Лева

Срок на кредита

12 месеца, с възможност за подновяване

Предимства

 • Допълнителни парични средства по разплащателната сметка, по която се превежда вашата пенсия.
 • Лесен и бърз достъп до вашите средства посредством издадена по сметката дебитна карта Маестро за пенсионери.
 • Фиксиран лихвен процент за целият срок на кредита.
 • Възможност за револвиране на кредита.
 • Възможност за автоматично подновяване на кредита при изтичане на първоначално договорения срок от 12 месеца.
 • Ясно дефиниране на компонентите, включени в ГПР по кредита.
 • Без съпътстващи продажби на пакети от допълнителни услуги, които са свързани с допълнителни ежемесечни разходи.
 • Получавате безплатно активиране на Пакет за автоматично плащане на битови сметки.

Изисквания

 • Пенсионери, получаващи пожизнена пенсия по разплащателна сметка с дебитна карта:

  • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  • Безсрочна пенсия за инвалидност.

  • Лична пенсия за особени заслуги.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Документ за самоличност.
 • Искане за кредит, по образец на банката.