Овърдрафт срещу депозит

Предназначен за клиенти, ползващи спестовни продукти от банката, които могат да получат револвиращ кредит срещу залог на депозит или част от него.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 90% от депозита

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

1 година

Предимства

 • Прозрачно ценообразуване - фиксиран лихвен процент, формиран от размера на лихвата по депозита към датата на сключване на договора за потребителски кредит плюс надбавка от 2.5 п.п.
 • Кредит без такса за кандидатстване.
 • Кредит без такса за предсрочно погасяване.
 • Продажба на чист продукт - без съпътстващи продажби на пакети от допълнителни услуги, които са свързани с допълнителни ежемесечни разходи.
 • Възможност за револвиране.
 • Ясно дефиниране на компонентите, включени в ГПР по кредита.

Изисквания

 • Кредитоискателят да е дееспособно местно физическо лице, на възраст 18 и повече години.
 • Кредитоискателят да е редовен платец по настоящите си кредити.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Документ за самоличност.
 • Искане за кредит, по образец на банката.
 • Договор за депозит/и, обезпечение по кредита.
 • Декларация за свързаност, по образец на банката.