Потребителски кредит Моменти щастие

Ние сме до Вас и Ви подкрепяме във всяка важна крачка по пътя към безценните моменти на щастие. Вземете сега нашия потребителски кредит „Моменти щастие“ и зарадвайте любимите си хора.

Потребителски кредит със залог и превод на работна заплата.

Изпратете запитване

Условия

Размер

От 1 000 лева до 60 000 лева

Валута

Лева

Срок на кредита

До 7 години

Предимства

 • Възможност за ползване на потребителски кредит без поръчителство.

 • Възможност за ползване на опцията „Директен дебит“.

 • Прозрачно ценообразуване – Лихвен процент, формиран от основния лихвен процент /ОЛП/ за съответния  календарен месец + фиксирана надбавка.

 • Без изискване за сключване на застраховка тип „Защитена вноска“ или „Живот“.

 • Възможност за двукратно издължаване на таксата, дължима за проучване и анализ.

 • Кредит без такса за предсрочно погасяване.

 • Възможност за гратисен период по главница – до 3 месеца от датата на договор на банков кредит.

 • Възможност за избор на погасителен план - анюитетни вноски, намаляващи вноски.

 • Ясно дефиниране на компонентите, включени в ГПР по кредита.

Изисквания

 • Трудов стаж на кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.

 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.

 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.

 • Кредитоискатели, които към края на срока на кредита ще бъдат на възраст над 65 години, трябва да осигурят съдлъжник по кредита, който да бъде на възраст над 18 години в момента на кандидатстване за кредита и под 65 години към крайния срок на кредита.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.

 • Декларация за свързани лица - по образец на банката, ако е приложимо.

 • За поръчителите по кредита се представят:

  • Копия от личните карти

  • Декларация за поръчител

 • Други документи по преценка на банката.