Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот

Мечтаете за нов дом и търсите финансиране? Възползвайте се от атрактивните ни условия по ипотечен кредит за покупка на жилищен имот или рефинансиране на такъв кредит от друга банка.

Изпратете запитване

Условия

Размер

До 85% от пазарната стойност

Валута

Лева и евро

Срок на кредита

До 30 години

Изисквания

 • Трудов стаж на Кредитоискателя при настоящ работодател минимум 6 месеца.
 • Кредитоискателят да получава регулярни доходи, които могат да бъдат доказани.
 • Да сте редовен платец по настоящите ви кредити.
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение.
 • Възраст на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не повече от 65 години.
 • Кредитоискатели, които към края на срока на кредита ще бъдат на възраст над 65 години, трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
  • Да осигурят съдлъжник по кредита, който да бъде на възраст над 18 години в момента на кандидатстване за кредита и под 65 години към крайния срок на кредита.
  • Остатъчната сума на кредита при навършване на 65 години от кредитоискателя да бъде не повече от 35% от индивидуалната оценка на обезпечението.

Базов идеен проект

Пълни условия за базовия идеен проект

 • Подарък базов идеен проект ще получат всички искания за ипотечни кредити за закупуване на жилищен имот, които бъдат одобрени за финансиране при стандартните условия и подадени до 31 декември 2020 г..
 • Одобрен и отпуснат ипотечен кредит по продукта „В сегашно време“ с цел закупуване на жилищен имот и „Дом в строеж“ със стандартни параметри, без преференциални условия.
 • Срок за направено запитване за кредит до 31 декември 2020.
 • Изготвеният интериорен дизайн е базов идеен проект, като изготвящият проекта може да се избере от предоставен от банката списък.

Базовият идеен проект включва

 • Разпределение, с размери, М1:20. Черно бяло.
 • План софит (таван), с размери, М 1:20. Черно бяло.
 • Разгъвки на всяка от стаите, по 4 бр. на стая, М 1:20. Цветни, без размери. Слагат се размери единствено на погледа (погледите), показващи кухненското обзавеждане.
 • 3Д-план - поглед отгоре. Цветно.
 • 3Д погледи, по 2 бр. за всяка стая. Цветно.
 • Проектът включва 1 вариант.
 • Изборът на точния вид мебели и марка не е част от идейния проект.
 • Проектът не включва детайли.
 • Проектът не включва точни размери и точно място на изводи на инсталации.
 • Проектът не включва детайлни разгъвки на никое от помещенията.
 • Проектът не включва детайлно подреждане на подови настилки и стенни облицовки.

Кандидатстване

В офис на банката

Обсъдете сделката с наш консултант. Попълнете Искане за кредит и подгответе необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.

 • Копие от личната карта на кредитоискателя.
 • Документи, удостоверяващи собствеността върху имота, предлаган като обезпечение.
 • Оценка на същия имот, извършена от сертифициран оценител. Разходите за оценката на имота са за сметка на Кредитоискателя.
 • Декларация за свързани лица - по образец на банката, ако е приложимо.
 • Искане за кредит - по образец на банката.