Оповестяване Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576

Финанси

Оповестяване по отношение на Регламент (ЕС) 2017/575 и Регламент (ЕС) 2017/576 на първото тримесечие на 2020г. относно сделки с финансови инструменти.

Отчет: 2020 година

Отчетен период: 01.01.2020 – 31.03.2020г.

Съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 по отношение на данните, които трябва да бъдат публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване, „Токуда Банк“ АД следва да оповести в срок до 30 юни 2020г. информация свързана с изискванията на посочените регламенти.

Повече информация в Сделки с финансови инструменти.