Промяна на банковите сметки на Агенция Митници

Финанси

Уважаеми Клиенти,

Информираме Ви, че от 01.01.2022 Агенция „Митници“ се обслужва от БНБ, като за целта са открити две нови сметки (сметки с идентификатор 80):

IBAN Сметка за внасяне на:

  • BG80 BNBG 9661 8000 1222 01 дължими мита, ДДС и акцизи при внос и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви
  • BG53 BNBG 9661 8000 1222 02 дължим акциз при сделки в страната и свързаните с него наказателни лихви

За извършването на преводи към сметките се използва Платежно нареждане за плащане от/към бюджета със задължителни реквизити: реквизита за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице” и реквизита "Вид плащане" – 808080 „Постъпления за сметки в БНБ с идентификатор 80“

Сметки с идентификатор 82 на Териториалните поделения на Агенция „Митници“ в търговски банки са закрити считано от 01.01.2022 г. и не следва да се излъчват преводи към тях.

 

Поздрави,

ТОКУДА БАНК АД