Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., сделкa на извън регулиран пазар (OTC)

Финанси

Токуда Банк АД, сключи на 10.07.2014г., час: 11:07 сделкa на извън регулиран пазар (OTC), със следните параметри:

  • Вид финансови инструменти: акции
  • Публична компания: Адванс Терафонд АДСИЦ
  • Борсов код: 6А6
  • ISIN: BG1100025052
  • 127 065 бр. акции * 1,603 лв./бр.
  • обща стойност на сделката: 203 685,20 лв.