Уведомление за обработване на преводи в периода 10.04.2020г. – 13.04.2020г.

Финанси

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, за вальорите които ще се прилагат за изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени в периода 10.04.2020г. – 13.04.2020г.:

- 10 Април 2020 – неработен ден за EUR, GBP, CHF.

Преводи в EUR, GBP, CHF ще се изпълняват със следните вальори:

SPOT вальор 16 Април 2020
TOM вальор 15 Април 2020
SAME DAY вальор 14 Април 2020

Прeводи в USD и JPY ще се изпълняват със следните вальори:

SPOT вальор 15 Април 2020
TOM вальор 14 Април 2020
SAME DAY вальор 10 Април 2020

- 13 Април 2020 – неработен ден за EUR, GBP, CHF, USD и JPY.

Всички валутни преводи ще се изпълняват със следните вальори:

SPOT вальор 16 Април 2020
TOM вальор 15 Април 2020
SAME DAY вальор 14 Април 2020

Всички входящи валутни преводи, получени в Банката на 10.04.2020г. и 13.04.2020г. ще бъдат обработени с вальор, в който сметката на Банката е била заверена.

Банката ще приема и обработва левови преводи без промяна в сроковете за изпълнение.

С уважение,
ТОКУДА БАНК АД