Разплащателни сметки

Разплащателната сметка предоставя възможности за извършване на касови и безкасови операции в национална и чуждестранна валута: внасяне и теглене на суми в брой, нареждане и получаване на преводи, разпореждане със сметката във всички офиси на банката и чрез Интернет банкиране.

Условия

Валута

BGN, EUR, USD, CHF, GBP, JPY

Средствата са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Операции

  • Получавате и нареждате преводи в лева и валута.
  • Извършвате касови и безкасови плащания.
  • Получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по Вашата сметка на място в посочен от Вас офис на банката и онлайн с интернет банкиране.