Сметки със специално предназначение

Откриване на сметки със специално предназначение, свързани с изпълнението на определени условия при сключване на сделки между физически или юридически лица, например при сделки за покупко-продажба на имоти и други.

Условия

  • Сметката може да бъде открита в левове, евро или щатски долари, според желанието на клиента.

  • Прилагат се такси и комисиони според Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за юридически лица и еднолични търговци.