SMS известяване

Токуда Банк предоставя услуга SMS известяване.

Чрез нея бизнес клиентите получават информация за движенията и наличностите по своите сметки, депозити и кредити в реално време.

Регистрация

Всички бизнес клиенти на Токуда Банк могат да се регистрират, като попълнят Искане за ползване на услугата SMS известия, във всеки един офис на банката. Необходимо е единствено да имат открита разплащателна сметка с наличност по нея.

На бизнес клиентите предлагаме неограничен брой регистрации на получатели на SMS известия и избор на видове известия. Клиентите могат да заявяват, променят и прекратяват получаването на съобщения бързо, лесно и без допълнителни такси. 

 

Видове известия

Известията са в две категории – предоставени от банката безплатно за клиента (с изрична заявка) и съобщения, по избор на клиента, които се заплащат от него, както следва:

SMS известия, които могат да се заявяват и които се заплащат от клиента

 • За салдо – изпраща се салдо по сметка при избор на една от следните възможности: ежедневно или ежеседмично –  всеки понеделник.
 • За входящи и изходящи преводи – изпраща се при получаване и изпращане на трансфер от сметката.
 • За всички счетоводни трансакции – изпраща се при извършване на движение (счетоводна транзакция – дебит или кредит) по сметка.
 • За депозити – изпраща се три дни преди датата на падежа и в деня на преоткриване на депозит (при депозитен продукт с опция за автоматично подновяване).
 • За вход в Интернет банкирането – изпраща се при вход в интернет банкиране с IP адрес.
 • Комбинация от горните възможности

Безплатни SMS известия (при кредит или овърдрафт; известията се изпращат безплатно за клиента)

 • За предстояща погасителна вноска по кредит – изпраща се три дни преди датата за внасяне на погасителна вноска по кредит (със сумата на задължението).
 • За намаляващ лимит по овърдрафт – изпраща се при намаляващ лимит по овърдрафт при предварително зададена стойност.
 • За предстоящо изтичане на овърдрафт – изпраща се при предстоящо изтичане на овърдрафт (30 дни преди края).
 • За нарушено минимално салдо по сметка – изпраща се при нарушено минимално салдо по сметка.
 • За просрочено задължение по кредит – изпраща се един ден след излизане в просрочие.
 • Други служебни уведомления (нови услуги, кампании и пр.).

Цена

регистрация, абонамент и промяна

Без такса

Обща такса за всички SMS известия се удържа след изтичане на месеца, като няма ограничение на броя SMS известия.

Единичната цена на платено SMS известие е 0,18 лв.