Предстоящи промени, в сила от 02.04.2016 г.

  • 02.04.2016
  • в сила от 02.04.2016
  • Лихвен бюлетин

Предстоящи промени, в сила от 02.04.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.02.2016 година, с Решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД съгласно Протокол № 654/27.01.2016 г. се коригират лихвени нива по следните продукти:

1. Безсрочен депозит ТОКУДА ПРЕМИУМ

Валута До 10 000 Oт 10 000,01 до 50 000 50 000,01 +
BGN 0,20% 0,60% 1,00%
EUR 0,15%  0,45% 0,85%
USD 0,20% 0,60% 1,00%

Обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени безсрочни депозити Токуда Премиум, считано от 02.02.2016 г., а за всички съществуващи депозити Токуда Премиум към 01.02.2016 г. включително новите лихвените проценти влизат в сила, считано от 02.04.2016 г.

2. Детски влог ТОКУДА ДЕТСТВО МОЕ

Валута Размер
BGN 2,00%
EUR 1,80%
USD 1,50%

Обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени детски влогове, считано от 02.02.2016 г., а за всички съществуващи детски влогове към 01.02.2016 г. включително новите лихвените проценти влизат в сила, считано от 02.04.2016г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО