Форма за подаване на сигнал за достъпност

Централно управление

София 1000, ул. Георг Вашингтон 21
E-mail: webaccessibility@tcebank.com

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Вашият сигнал/предложение относно достъпността на нашия уебсайт ще бъде разгледан внимателно от „Токуда Банк“ АД.

В срок до 45 дни ще получите отговор по избрания от Вас начин, който трябва да отбележите по-долу в т.3 на настоящия формуляр.

Информация за клиента: