SMS известия при авторизации

Услугата "SMS известия при авторизации* с банкови карти" Ви помага да следите движението на Вашите пари по картовите Ви сметки и да се защитите от евентуални неоторизирани плащания.

Предимства

Като притежател на дебитна или кредитна карта Maestro и Mastercard, издадена от Токуда Банк, получавате SMS известие на Вашия мобилен телефон, непосредствено след всяка извършена онлайн авторизация при плащане с картата. По този начин Вие следите своите плащания и ще разберете веднага, ако с картата Ви се извърши непозволена от Вас трансакция.

*Авторизацията при картови плащания е одобрението, което банката-издател на картата или упълномощено от нея лице дава за извършване на съответната картова операция.

  • Сигурност – Вие следите ползването на картите си, а чрез тях Вашите лични средства, кредитния лимит или овърдрафт, който ползвате при плащания в интернет, пазаруване или теглене на пари в брой, както в България, така и в чужбина.
  • Спокойствие – ако установите неправомерно ползване на Вашата карта, сигнализирате веднага в Токуда Банк или Борика. По този начин се предпазвате от риска да загубите пари, ако Вашата карта е открадната, загубена или фалшифицирана.
  • Денонощно обслужване – независимо къде се намирате, в България или в чужбина, Вие ще получавате информация 24 часа, 7 дни в седмицата.
  • Контрол – получавате детайлна информация за всяка успешна авторизация като дата, час, вид на трансакцията - теглене в брой или плащане, банкомат и ПОС терминал, на който е извършена.

Полезно

Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина, в страна извън Европейския съюз или САЩ.