Преводи в лева и валута

Парични преводи в лева и чуждестранна валута: евро, щатски долари, швейцарски франк, британски паунд и японска йена.

Изпратете запитване

Преводи

Преводи в лева

Банкови преводи в лева се изпълняват чрез:

  • БИСЕРА (система за обслужване на междубанкови клиентски преводи на стойност по-малка или равна на 100 000 лeва)
  • BLINK (система за обслужване на незабавни междубанкови клиентски преводи) получаване на незабавни преводи Blink, от всяко физическо или юридическо лице, притежаващо сметка в Токуда банк от друг сертифициран доставчик на тази услуга
  • РИНГС (система за брутен сетълмент в реално време за междубанкови клиентски преводи, задължителна за суми над 100 000 лева)
  • Системата на банката за обслужване на вътрешнобанкови преводи

Токуда Банк изпълнява преводи в лева след получено нареждане за превод и предоставени документи, в съответствие с българското законодателство.

Междубанкови плащания

Банката приема и изпълнява в рамките на същия ден нареждания за междубанкови плащания в лева, получени в банката до 15:00 часа, чрез системите БИСЕРА и РИНГС. Получените в банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден.  

Вътрешнобанкови плащания

Банката приема и изпълнява в рамките на същия ден нареждания за вътрешнобанкови плащания в лева, получени в банката до 16:30 часа. Получените в банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден.

Преводи в чуждестранна валута

Банкови преводи в чуждестранна валута се изпълняват след получено нареждане за превод и предоставени документи, в съответствие с българското законодателство и в стандартните форми на банката.

Междубанкови нареждания

Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни превод с вальор SAME DAY е 13:00 часа и се изпълняват с вальор същия работен ден. Получените в банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден. 

Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни превод с вальор TOM и SPOT е 15:00 часа. Получените в банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден. 

Входящи преводи

Входящи валутни преводи получени до 16:30 часа, се обработват от банката в рамките на работния ден. След този час, банката заверява сметката на получателя със сумата на превода на следващия работен ден, като посочва за вальор работния ден, в който сметката на банката е била заверена.

 

Във връзка с ограничителните мерки на ЕС временно e преустановена обработката на преводи от и към Русия и Беларус.

Повече информация

Документи

Всички такси и комисиони свързани с обработката на входящи и изходящи преводи в лева и във валута са посочени в Раздел „Преводи“ в Тарифата.

Необходими документи