Разплащателни сметки

Разплащателна сметка в национална или чуждестранна валута за извършване на платежни операции в страната и чужбина.

Изпратете запитване

Условия

Валута

BGN, EUR, USD, CHF, GBP, JPY

Международна карта

Банкова карта Mastercard ДЗЕН

Допълнителна възможност

Овърдрафт


 • Средствата по сметката са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.
 • Разплащателна сметка се открива и води в национална и чуждестранна валута.

Операции

Разплащателната сметка Ви предоставя разнообразни възможности за извършване на операции и едновременно с това получаване на актуална и навременна информация за наличност и движение по сметката.


 • Внасяне и теглене на пари в брой в офис на банката.
 • Получаване и нареждане на кредитни преводи в страната и чужбина.
 • Ползване на услуги чрез интернет банкиране при по-изгодни тарифни условия.
 • Плащане по директни дебити в левове.
 • Извършване на други платежни операции чрез издаване на банкова карта, включително разплащания през интернет.
 • Администриране на кредит или ползване на овърдрафт по сметки, открити в левове.

Предимства

 • Използвате сметката за получаване на доходите си или други видове плащания от трети лица.
 • Разпореждате се със средствата по сметката във всеки офис на банката.
 • Осигурявате си защитен, сигурен и бърз достъп до банковата си сметка чрез регистрация на услугата интернет банкиране.
 • Разполагате с Вашите средства по всяко време на денонощието и автоматично заплащате месечни задължения по комунални услуги, чрез услугата Електронни битови сметки посредством издадена по сметката международна банкова карта.
 • Обслужвате от една сметка отпуснат от банката кредит.
 • Разполагате с допълнителни средства по сметката при одобрен овърдрафт.
 • Получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по Вашата сметка при поискване на място в офис на банката.
 • Получавате олихвяване съгласно Лихвен бюлетин на банката.