Сметки със специално предназначение

Токуда Банк АД предлага възможност за откриване на сметки със специално предназначение, които са свързани с изпълнението на определени условия при сключване на сделки между физически или юридически лица.

Изпратете запитване

Условия

  • Сключва се тристранно споразумение между банката, получателя на средствата и трето лице - наредител.
  • Банката следи за изпълнението на уговорените в споразумението условия.
  • Сметката може да бъде открита както от физически лица, така и от фирми, които за целта попълват и подават искане за откриване на сметка в избран офис на банката.
  • Сметката със специално предназначение може да бъде в левове, евро или щатски долари, според нуждите на клиента.
  • Прилагат се такси и комисиони според действащата Тарифа на Токуда Банк АД.