Услуги към Агенция по вписванията

Токуда Банк предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по сметки на Регистър БУЛСТАТ и РИОС, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Имотен регистър, Централен регистър на особените залози и Агенция по вписванията - набирателна сметка.

Описание

Токуда Банк АД приема платежни нареждания за държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията и предлага преференциална такса за вноска на каса от трето лице по:

 • Регистър БУЛСТАТ и РИОС
 • Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
 • Имотен регистър
 • Централен регистър на особените залози
 • Агенция по вписванията – набирателна сметка

Към настоящия момент, таксата е на стойност 4,00 лв., независимо от размера на внесената сума

Токуда Банк АД извършва плащания на държавните такси по услугите, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията по следните банкови сметки:

 • Регистър БУЛСТАТ и РИОС
  Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите:
  BG52 CREX 9260 3114 5495 01
 • Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
  Транзитна сметка, обслужваща Търговски регистър и регистър на Юридически лица с нестопанска цел:
  BG36 CREX 9260 3114 5494 01
 • Имотен регистър
  Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър:
  BG21 CREX 9260 3114 5487 01
 • Централен регистър на особените залози
  Транзитна сметка, обслужваща ЦРОЗ:
  BG58CREX92603169305602
 • Агенция по вписванията
  Набирателна сметка, обслужваща Агенция по вписванията:
  BG39 CREX 9260 3314 5487 00

Условия

Можете да се възползвате от посочените преференциални условия, като посетите всеки удобен за Вас офис на "Токуда Банк" в страната, както и двата офиса на банката в София и Варна, които са в непосредствена близост до Агенция по вписванията:

 • гр. София, бул. Шипченски проход № 43
 • гр. Варна, бул. Осми приморски полк № 54