Нови общи условия за издаване и използване на банкови карти

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че „ТОКУДА БАНК“ АДприе нови Общи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти.

Новите Общи условия ще влязат в сила считано от 13.09.2018г..

С пълния текст на новитеОбщи условия за издаване и използване на банкови карти на физически лица и предоставяне на платежни услуги, чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти, приложими към Рамков договор за предоставяне платежни услуги на физически лица по банкова (платежна) сметка и издаване на дебитна карта и към Договор за издаване и обслужване на кредитна карта,можете да се запознаете ТУК, както и в банковите салони на „ТОКУДА БАНК“ АД.

За настоящите клиенти на Банката – физически лица, ползващи банкови карти, това изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от ЗПУПС.В случай, че не приемате новите Общи условия, имате право да заявите писмено желанието си за прекратяване на договора, преди датата на влизане в сила на тези нови Общи условия,без да дължите обезщетение или неустойка.

„ТОКУДА БАНК“ АД ще счита, че клиентът е приел новите Общи условия, ако не я е уведомил писмено заобратното преди 13.09.2018 г..

ТОКУДА БАНК АД