Офис Хемус преустановява работа с клиенти

Продукти и услуги Офиси и банкомати

Уважаеми клиенти,

Във връзка със стремежа на Токуда Банк да предложи качествени дистанционни услуги и оптимизация на офисната мрежа, считано от 15.06.2022 г. (сряда) офис Хемус с адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ 31, преустановява работата си с клиенти.

След тази дата, Вашето банково обслужване ще продължи в най-удобния за Вас офис на Банката в град София и страната, както и през електронния канал на Банката, нашето интернет банкиране, което може да заявите безплатно за ползване във всеки офис. Адресите на офисите в град София са следните:

  • Офис Централно Управление, ул. „Георг Вашингтон“ №21, тел: (02) 460 67 20 
  • Офис Македония, ул. „Алабин“ № 1 (в сградата на „Телус Тауър“), тел: (02) 460 67 30 
  • ИРМ Агенция по вписванията, бул. „ Шипченски проход“ №43, тел: (02) 460 28 26 
  • Офис Токуда Болница, бул. „Н. Вапцаров“ №51Б, тел.: (02) 403 49 57

Адресите на всички офиси на Банката в страната са налични на интернет страницата на Токуда Банк АД www.tokudabank.bg. 

Благодарим на всички настоящи и бъдещи клиенти, за разбирането и доверието!

Токуда Банк АД