Нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица в сила от 15.07.2022 г.

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2022 г. банката ще прилага нова Тарифа за таксите и комисионите за физически лица.