Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица в сила от 31.05.2022 г.

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.05.2022 г. банката ще прилага нова тарифа за таксите и комисионите за юридически лица.