Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на Банката, считано от 10.07.2018 г., се въвежда такса Наличност в Тарифата за таксите и комисионите на Токуда Банк за юридически лица и еднолични търговци.

Съгласно Тарифата, такса Наличност е в размер на 0,6% годишно върху превишението над 1 000 000 лв. за дните на превишението, което се изчислява като сумарно дневно салдо по клиентските банкови сметки в лева и левовия еквивалент по клиентските банкови сметки в евро, преизчислени по фиксинга на БНБ.

Таксата не се начислява по салда на депозитни, набирателни, сметки на лица, упражняващи свободни професии – ЧСИ, нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и агенти, сметки на бюджетни организации, разплащателни сметки за субсидия – граждани, разплащателни сметки за субсидия – фирми, ескроу (сметки със специално предназначение), акредитивни сметки, дарителски сметки, други, които се откриват по договореност.

ТОКУДА БАНК АД