Токуда Банк АД предлага пълната гама пенсионноосигурителни продукти на ПОК Доверие

Продукти и услуги

От 06.10.2021 г., „Токуда Банк“ АД започва да предлага в своите офиси, пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“, която включва – допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в управляваните от компанията Универсален, Професионален и  Доброволен фонд „Доверие“. 

Токуда Банк ще предостави възможност на всички физически лица /български граждани/, избрали да прехвърлят натрупаните по индивидуалната си партида средства в универсален (УПФ), професионален (ППФ) и доброволен (ДПФ) фонд, управляван от друго дружество, съответно в УПФ, ППФ и/или ДПФ „Доверие“. Процесът по прехвърляне е изцяло дигитализиран, бърз и отговарящ на всички условия за информационна сигурност и защита на личните данни на осигурените лица. Подписването на всички необходими документи ще се осъществява в офисите на Банката, с електронен подпис, който е безплатен за клиента.

На осигуряване в универсален пенсионен фонд подлежат всички, работещи по трудови или служебни правоотношения, по граждански договор, както и самоосигуряващи се лица, родени след 31.12.1959 г. Изборът на универсален фонд е личен, като всяко осигурено лице може го промени след изтичане на една година от започване на участието във фонда, в който е извършвано осигуряването, служебното разпределение или след една година от последното прехвърляне.  

ПОК „Доверие“ АД е първата в България частна компания с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване. Дружеството е част от VIENNA INSURANCE GROUP и е десеткратен носител на приз за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. ПОК „Доверие“ е предпочитан избор за много българи, като към края на първото полугодие на 2021 г., по данни на Комисията за финансов надзор, в него се осигуряват 1 199 078 български граждани, а управляваните от компанията нетни активи надхвърлят 4,5 милиарда лева. 

Токуда Банк е част от „Токушукай Инкорпорейтид“, Токио, Япония, собственик на 99.94% от капитала на Банката. Основен акционер на „Токушукай Инкорпорейтид“ е доктор Торао Токуда.

Банката предлага класически банкови услуги, с основна цел да партнира на клиентите си в техните планове и проекти. 

Целта на осигуряването в пенсионен фонд, работещ на капиталов принцип е да повиши доходите и съответно стандарта на живот на гражданите след пенсиониране, чрез съчетаване на пенсии от различни източници. Очаква се, сумата от трите вида пенсии – от държавното обществено осигуряване, универсален и доброволен пенсионен фонд, да осигури заместващ доход от пенсии в размер на 70 - 75% от последното възнаграждение преди пенсиониране.

Клиенти на Токуда банка, които си прехвърлят пенсионното осигуряване към ПОК „Доверие“ АД до 31.01.2022 г. могат да се възползват от следните преференциални условия:

  • Левови преводи през Интернет банкирането на Банката през системата БИСЕРА, както и вътрешно-банкови преводи - без такса за период от 6 месеца;
  • Откриване на една разплащателна сметка - без такса за откриване и без такса за обслужване за период от 6 месеца;
  • Издаване на кредитна карта - без такса за обслужване за период от 6 месеца, като процесът по кандидатстване и одобрение на лимита по картата ще продължи да се извършва по стандартния ред.