„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции” на БФБ

Финанси Събития

25 ЮНИ 2020 – ДЕН ЗА АКЦИИ

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции”, организирана за 25 юни 2020 г. от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

В „Деня за акции“, 25 юни 2020 г., всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на „Токуда Банк“ АД в качеството й на инвестиционен посредник, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и Токуда Банк.

Инициативата „Ден за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Като участник в инициативата „Токуда Банк“ АД няма да таксува за търговската сесия на 25 юни своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Описание на възможните казуси за преценка на основание за неудържане на такси и комисиони за „Ден за акции”

За повече информация потърсете брокерите на „Токуда Банк“ АД на тел. 02/403 79 43; 02/403 79 41.