Уведомление за обработване на преводи във връзка с предстоящите Великденски празнични дни

Продукти и услуги

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с предстоящите Великденски празнични дни, Ви уведомяваме, че Банката няма да работи на 26.04.2019г. и 29.04.2019г.

Вальорите за изпълнение на изходящи преводи в чуждестранна валута, наредени в периода 17.04.2019г. – 19.04.2019г. ще бъдат, както следва:

  • Стандартен вальор /SPOT вальор – 2 работни дни/ за изпълнение на изходящи валутни преводи ще бъде 23.04.2019г.
  • На 19.04.2019г. няма да се изпълняват изходящи валутни преводи с SAME DAY вальор /същия дeн/ и TOM вальор /1 работeн дeн/.

На 22.04.2019г. ще се изпълняват изходящи валутни преводи, както следва:

  • Стандартен вальор /SPOT вальор – 2 работни дни/ - 24.04.2019г.
  • TOM вальор /1 работeн дeн/ - 23.04.2019г.
  • SAME DAY вальор /същия дeн/ - няма да се изпълняват изходящи валутни преводи 

Стандартният вальор /SPOT вальор – 2 работни дни/ за изпълнение на преводи в чуждестранна валута, наредени на 24.04.2019г. и 25.04.2019г. ще бъде 30.04.2019г.

Всички входящи валутни преводи, получени в Банката на 26.04.2019г. и 29.04.2019г. ще бъдат обработени на 30.04.2019г., с вальор, в който сметката на Банката е била заверена.

Банката ще приема и обработва левови преводи без промяна в сроковете за изпълнение.


С уважение,

ТОКУДА БАНК АД