Уведомление за прилагане на обменни курсове относно предоставяни платежни услуги чрез платежна карта

Продукти и услуги

Валутни курсове за картови трансакции
Информация за превалутиране

Всеки път когато плащате с Вашата карта във валута, различна от валутата на Вашата сметка, Банката извършва обмяна или т.нар. "превалутиране". При превалутирането се прилага фиксиран обменен курс за картови трансакции на Токуда Банк АД.

Когато трансакцията е направена в чужбина, превалутирането на сумата се извършва по обявения курс (Референтен курс) на картовата организация MasterCard за съответния ден, известен като сетълмент. Сетълментът между MasterCard и Токуда Банк АД  чрез УниКредит Булбанк) се извършва в EUR. След като се извърши сетълментът, Токуда Банк преизчислява получената сума във валутата на сметката, като прилага фиксиран обменен курс (EUR=1.960) за картови трансакции. Това е реалната сума, с която се задължава Вашата сметка за конкретната трансакция.

Пример:
Извършили сте плащане в USD с карта Mastercard. Превалутирането на сумата ще изглежда така:

Валута на вашата сметка BGN
Сума на трансакцията 24.00 USD
Финансово съобщение от MasterCard (сетълмънт) 21.11 USD
Конвертиране Токуда Банк АД 21.11 EUR по 1,96 картов курс за EUR или 41,37 BGN
Задължаване на Вашата сметка 41.37 BGN