В сила от 19.01.2018 г. - нови тарифи за физически и юридически лица

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви информираме, че Токуда Банк АД ще прилага нова Тарифа за физически и юридически лица, както следва:

  • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за физически лица, в сила от 19.01.2018г, която може да откриете тук;
  • Тарифа за таксите и комисионите на Токуда Банк АД за юридически лица и еднолични търговци, в сила от 19.01.2018г., която може да откриете тук;