Отсрочване на задължения по кредити

Водени от желанието да преодолеем заедно пандемията от COVID-19 и последиците от нея, Токуда банк има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19.

Условия

Мерките за отсрочване и уреждане при плащане на кредитните задължения се отнасят за кредитополучатели на банката, които отговарят едновременно на следните условия:

  • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19 и ограничителните мерки от 13 март 2020 г., въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
  • Имат сключен с банката договор за кредит преди 31.03.2020.
  • Към 01.03.2020 г. имат само редовно обслужвани задължения или с просрочие не повече от 90 дни.
  • Подали са писмено заявление до банката в срок до 23.09.2020г.

Физическите лица не дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с настоящото предложение на Токуда Банк АД.

Механизми за отсрочване

Кандидатстване

Искането за ползване на облекчения при погасяване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19 лица трябва да бъде подадено най-късно до 23.09.2020 г.

Желанието за облекчено обслужване на кредит може да бъде заявено:

Чрез съобщение

През електронно банкиране

На имейл адрес

headoffice@tcebank.com

В обслужващ офис

С предварително обаждане по телефона

Искането за ползване на облекчения при погасяване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19 е достъпно тук, може да бъде предоставено и в обслужващия офис.

Допълнителни възможности

Ако считате, че не отговаряте на описаните по-горе критерии ни се обадете, за да обсъдим други конкретни мерки, които биха били приложими за Вашата ситуация.

Вярваме, че с диалог и общи усилия ще преодолеем това ново предизвикателство!