Набирателни сметки

Набирателната сметка е предназначена за капиталови търговски дружества в процес на учредяване или за увеличаване на капитала на вече съществуващи такива.

Условия

  • Сметката може да бъде открита в лева или друга чуждестранна валута във всеки един офис на банката в цялата страна.
  • Капиталът се осигурява чрез вноска на каса в офис на банката или с банков превод.
  • Без такса за закриване, в случай че се открие разплащателна сметка в Токуда Банк АД.