Сметки на частни съдебни изпълнители

Oткриване и обслужване на сметки на частни съдебни изпълнители по чл. 24, ал. (1) от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ).

Предназначение

Банката открива пакет от сметки със следното предназначение:

  • Специална клиентска сметка за обслужване на паричните средства, които Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) получава от осребряването на имуществото на длъжниците, срещу които на ЧСИ е възложено принудително изпълнение.
  • Лихвена сметка за ежедневно отнасяне на дължимата от банката лихва, начислявана върху средствата по Специалната сметка по т. 1 по-горе.
  • Платежна сметка за такси и разноски, дължими от взискателите на ЧСИ.
  • Платежна сметка за обслужване на паричните средства, получавани от ЧСИ, във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ.
  • Стандартна (разплащателна) платежна сметка за заплащане на всички такси и комисиони, дължими на банката от Клиента, както и за други приходи и разходи, свързани с дейността му.

Откриване

В офис на банката

Посетете удобен офис на банката, където да попълните и подадете необходимите документи. Подпишете договор за откриване на сметката.