ПОС терминал

Токуда Банк Ви осигурява възможност да предоставите на Вашите клиенти сигурен, удобен и модерен начин за разплащане във Вашите търговски обекти чрез физически ПОС терминал.

Описание

Какво представлява физическият ПОС терминал?

ПОС терминално устройство или ПОС терминал е устройство, чрез което се осъществяват безналични плащания. ПОС терминалът обработва плащанията като „прочита“ информация за картата, предава я на страните участници в плащането и финализира транзакцията с положителен или отрицателен резултат.

Прочитането на картата се осъществява чрез:

 • Прочитане на магнитна лента;
 • Прочитане на чип, чрез поставяне в ПОС устройство;
 • Прочитане на чип за безконтактна транзакция.

ПОС терминалите, които позволяват обработка на безконтактни транзакции, могат да приемат плащания и чрез цифрови портфейли – Google Рay, Apple Pay и др.

Кой може да заяви физически ПОС терминал?

Всички юридически лица (регистрирани по Търговският закон), еднолични търговци и други физически лица, които извършват търговска дейност, съгласно чл.2 от Търговския закон – самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност или предоставящи хотелиерски услуги.

Приемането на плащания с банкови карти подпомага развитието на Вашия бизнес, като:

 • Ограничава Вашите касови наличности, значително намалява разходите по инкасова дейност и разходите за внасяне и броене на пари в банков офис;
 • Минимизира се възможността от грешки, в резултат на броене на пари и връщане на ресто от страна на служител;
 • Създавате допълнително удобство на Вашите клиенти, чрез предоставяне на избор в начина на плащане;
 • Възможност за сторниране и анулиране на плащания;
 • Незабавно обслужване на клиентите Ви, като се възползвате от бързината на безконтактните плащания;
 • Привличате нов кръг от клиенти, включително чуждестранни.

Предимства

Характеристики 

 • Приемате разплащания с най-използваните брандове карти: Mastercard, Maestro, Visa, Bcard, Trans.card, Diners Club
 • Избор на различни видове физически ПОС терминални устройства:
  • Стационарни устройства с GPRS комуникация – подходящи за търговски обекти с обособена каса.
  • Мобилни устройства с GPRS комуникация – подходящи за търговски обекти като ресторанти, барове и кафенета.
 • Предоставяне на функционалност „Key-entry“ – услугата позволява извършване на плащане на стоки и услуги без физическо присъствие на картата. Предлага се на търговци, чийто предмет на дейност е свързан с хотелски резервации и рент-а-кар услуги.

Условия

Ние Ви предлагаме

 • Безплатно предоставяне на ПОС устройство;
 • Безплатни инструкции за работа с ПОС терминалното устройство и техническа поддръжка;
 • Кратък срок за заверка на сметката Ви - до 2 работни дни, считано от датата на обработка на плащането;
 • Валута на сметката: лева.

Специални финансови условия

 • Промоционална комисионна за извършените транзакции за първите 6 /шест/ месеца от договора. След изтичане на шест месечния промоционален период, комисионата Ви се определя на база реализирания оборот по време на промоционалния период, съгласно скала посочена в договора Ви.
 • Ниска месечна такса за обслужване на разплащания през ПОС устройство. Таксата е фиксирана и не е обвързана с реализиран месечен оборот, генериран интернет трафик или брой транзакции извършени на устройството.
 • Безплатно издаване на дебитна карта към сметката на ПОС терминала/лите, без месечна такса за обслужване на картата.

Документи

Какво е необходимо

 • Да попълните и подадете в офис на Токуда Банк „Искане за инсталиране на ПОС при търговци“ и ако е необходимо да откриете разплащателна сметка.

В офис на банката

Посетете офис на банката и заявете Вашия ПОС