Сигурни мобилни разплащания чрез Mobi-B

Mobi-B е платформа за сигурни мобилни плащания, предоставяна и управлявана от „Борика“ АД.

С Mobi-B превръщате мобилния си телефон в мобилен портфейл.

Услуги

Mobi-B позволява на притежателите на дебитни и кредитни карти да извършват плащания и други информационни услуги чрез мобилен телефон.

Платформата дава възможност за регистриране на множество карти, издадени от различни банки, като картите се визуализират на мобилния телефон. 

  • Защитавате Вашите карти, като ги заключвате и ограничавате употребата им в интернет.
  • Сами повишавате сигурността си при плащане в интернет, като забраните статичния си CVC/CVV 2 код и генерирате сами динамичен CVC/CVV 2 код.
  • Следите финансите си в реално време - можете да проверите баланса и последните направени 5 трансакции за всяка регистрирана карта директно от мобилния си телефон.
  • Възможност да изпращате пари по всяко време на Ваш познат или близък, който е регистриран в Mobi-B.
  • Cash-M превод чрез Mobi-B - можете да изпратите пари на произволен получател, който има мобилен телефон и който притежава карта също регистрирана в Mobi-B. Сумата може да бъде изтеглена от получателя без карта на всеки банкомат, който поддържа услугата Cash-M.

Регистрация

Онлайн регистрация

в няколко лесни стъпки в сайта на Mobi-B

На банкомат

на банка участник в Mobi-B