Разплащателна сметка за пенсионери с дебитна карта

Разплащателна сметка „Трета възможност“ с дебитна карта Маестро в левове, предназначена специално за пенсионери и с допълнителна възможност за отпускане на овърдрафт.

Изпратете запитване

Условия

Вие сте пълнолетно българско физическо лице, получаващо пожизнена пенсия: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, безсрочна пенсия за инвалидност или лична пенсия за особени заслуги. Ние Ви предоставяме:

  • Разплащателна сметка в национална валута
  • Безплатно издаване на дебитна карта
  • По-висок лихвен процент в сравнение с този по стандартна разплащателна сметка и в зависимост от салдото по сметката, съгласно Лихвен бюлетин.
Размер Лихвен процент
До 1 200 лева 0,60%
От 1 200,01 до 2000 лева 0,30%
Над 2 000,01 лева 0,20%

Предимства

  • Без такса за откриване и закриване на сметка.
  • Без такса за теглене на пари в брой с издадена по сметката дебитна карта от банкомат на Токуда Банк АД и УниКредит Булбанк АД.
  • Навременно и сигурно получавате Вашата пенсия по сметка в банката.
  • Атрактивен лихвен процент по сметката.
  • Разполагате с Вашите средства по всяко време на денонощието посредством издадена по сметката дебитна карта.
  • С възможност за получаване на допълнителни средства при заявен по сметката овърдрафт*.

* Овърдрафтът, може да бъде одобрен в размер на до една месечна пожизнена пенсия, но не повече от фиксирания максимален размер на пенсиите.