Интернет банкиране

Чрез услугата Интернет банкиране Ви предоставяме защитен, сигурен и бърз достъп до Вашите разплащателни сметки, депозити и кредити, регистрирани в Токуда Банк. Можете да извършвате плащания в лева и валута по всяко време на денонощието.

Изпратете запитване

Предимства

24 часа в денонощието

Ниски разходи

Максимална защита

 

 • Достъп по всяко време: Банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Получавате информация за Вашите средства без да се съобразявате с работното време на обслужващ банков офис. Управлявате всичките си сметки от едно място.
 • По-ниски разходи: Не заплащате такси за регистриране и поддръжка на услугата. Таксите за извършените банкови операции са по-ниски в сравнение с таксите за аналогични операции, извършени в банков офис.

 

 • Достъп от всяко място: През интернет имате достъп до Вашите сметки независимо къде се намирате.
 • Права за достъп: Имате възможност да определите нивата на достъп на упълномощените лица и правилата за валидиране на всеки платежен документ, в зависимост от нормативните изисквания /документи/. 
 • Сигурност: Услугата осигурява максимална защита на Вашите данни и информация. 

Условия

Услугата Интернет банкиране Ви дава сигурност, удобство и бързина при управлението на Вашите средства и парични постъпления.

Ползвате банкови услуги

 • Нареждане на преводи в лева и валута.
 • Нареждане на преводи към бюджета.
 • Подаване на заявка за теглене на суми в брой.
 • Възможност за откриване на нови депозити.
 • Информация по кредитни карти и лесно погасяване на задълженията по тях.
 • Информация по кредити и овърдрафт.
 • Достъп през мобилния телефон, през който банкирате бързо, лесно и сигурно.
 • Изпращане на съобщения до банката.
 • Извършване на справки за движения по сметките.

Получавате актуална информация

 • Наличност, плащания и постъпления по Вашите сметки.
 • Движения и извлечения по сметките Ви.
 • Вашите депозити – сума, дата на падеж, лихвен процент.
 • Вашите кредити – погасителен план, дата и размер на следваща вноска, оставащо задължение и др.

Регистрация

В офис на банката

Посетете удобен офис на банката, където да попълните и подадете необходимите документи.

Онлайн запитване

Попълнете онлайн формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас.