12 юни 2024 – Ден за акции с Токуда Банк

Продукти и услуги

„Токуда Банк“ АД ще вземе участие в инициативата „Ден за акции” на 12 юни 2024 г., организирана от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД за десети пореден път.

В „Деня за акции“, 12 юни 2024 г., всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на „Токуда Банк“ АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник, ще могат да придобият или продадат акции и структурирани продукти на пазарите, организирани от БФБ, без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и Токуда Банк.

Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел” на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП beam.

Инициативата „Ден за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

Като участник в инициативата „Токуда Банк“ АД няма да таксува за търговската сесия на 12юни своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. За да се възползвате от инициативата, следва да имате предвид, че:

  • изпълнени поръчки, с обща изпълнена стойност над 2000 лв., няма да бъдат освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение;
  • поръчки, подадени на и преди 12 юни 2024 г., но изпълнени на дата, различна от 12юни 2024 г., не се ползват от отстъпка;
  • удовлетворена поръчка до 2000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя сделки, в които е изпълнена;
  • при повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси първите 15 по най-голям изпълнен обем;
  • освобождаването от такса по условията на „Ден за акции” важи за всички видове поръчки, приети на Борсата. При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е дължима само ако общият обем на сделките, сключени в резултат на такива поръчки, е под 2000 лв.

За повече информация потърсете брокерите на „Токуда Банк“ АД на тел. 02/403 79 41 и 0700 191 91.