Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете

Продукти и услуги Финанси

Токуда Банк АД ще отпуска гарантирани кредити от Фонд на Фондовете

Токуда Банк АД и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на Фондовете) в България подписаха споразумение за портфейлна гаранция, целяща да подкрепи ликвидността на малките и средни бизнеси. Споразумението е част от мерките в отговор на ефектите върху икономиката, причинени от пандемията от COVID-19.

Договорът бе подписан от г-жа Анна Бонева и г-н Димитър Вучев, изпълнителни директори и членове на Управителния съвет на Токуда Банк АД и от изпълнителния директор на ФМФИБ Александър Георгиев.

Представители на малки и средни предприятия вече може да получат консултация и подадат заявления във всички офиси на Токуда Банк.

Гаранциите в рамките на споразумението са безплатни за крайния кредитополучател.

Възможните кредити за бизнеса, които се покриват от гаранционната схема, са следните:

  • Инвестиционни кредити с възможност за до 24 месеца гратисен период по главница.
  • Кредити за преодоляване на финансови затруднения, произтичащи от или усложнени от епидемията от COVID19.
  • Оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница.

Срокът на финансиране е от 12 до 120 месеца, в зависимост от вида и целта на предоставения заем.

Крайният ефект от гаранцията се прехвърля изцяло към кредитополучателя, чрез намаляване на степента на изискваното обезпечение и/или чрез намаляване на лихвените нива.

Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.