Нов лихвен бюлетин и нова тарифа в сила от 01.10.2021 г.

Продукти и услуги Финанси

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2021 г. банката ще прилага нов Лихвен бюлетин и Тарифа за таксите и комисионите на юридически лица.